Preduzeće “Primar Co” je privatno preduzeće, osnovano 29.01.1993. god. sa sedištem u ul. Cara Dušana br. 266Đ, Zemun-Beograd, gde poseduje sopstveni poslovni prostor 3000 m2.

Usluge

© Copyright 2022 PrimarCo doo